Papatya Nasıl Yetiştirilir

3 yıl önce
104 kez görüntülendi

Papatya Nasıl Yetiştirilir

papatya

Papatya Yetiştiriciliği, Papatya Nasıl Yetişir,

İklim: Tıbbi Papatya iklim koşulları bakımından seçici değildir. Hem nemli hem de kuru bölgelerde yetişir. Nem ve yüksek olmayan sıcaklık verimi yükseltir; ama uçucu yağ verimine ve kalitesine etkisi yoktur. Yaz yağmuru bol olan yerlerde sonbahar ekiminden bitki gelişimi olumsuz etkileneceğinden verim ve uçucu yağ kalitesi düşük olur. Kısa gün koşullarında uzun gün bitkisi olarak hiç çiçek açmamaktadır. Rozet durumunda kıs soğuklarına dayanıklı olup, ilk çıkışta kıs donlarına hassastır.

Toprak: Yüksek kalitede iyi ürüne humusça zengin kumlu topraklarda ulaşılabilir. Humus eksikliğinde verim düşmektedir. Papatya değişik asitlik derecelerindeki topraklarda yetişmektedir, ama normal ile yüksek asitli toprakları tercih eder. 5-6 lık pH da en yüksek çiçek verimi ve uçucu yağ miktarı oluşmaktadır. Yüksek asitli topraklarda papatya ağır metal toplamaktadır.

Münavebe: Arka arkaya ekilebilir olan papatya ön bıktı isteği yoktur; ancak tahıl ile çapa bitkilerinden sonra ekimi uygundur.

Ekim: Papatyada doğrudan tohum ekiminde 2 temel yöntem vardır 1. sonbahar ekimi 2. ilkbahar ekimi

İlk ürün hasadından sonra pullukla çok derin olmayan bir işlem yapılmalıdır. Yabancı ot problemi olmayan, iyi yapıdaki topraklarda ve çok yıllık papatya yetiştiriciliğinde pulluklu sürüme gerek yoktur. Tohum yatağı derin olmamalıdır. İyi hazırlanmış ince yapılı bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. Ekimden önce ekim alanı tekrar bir merdane ile işlenir.

Sonbahar ekiminde çeşide göre ekim sonundan kasım sonuna kadar ekim yapılaması uygundur. Ekim zamanı bitkinin kış soğuklarına dayanabilmesi için 6-8 yapraklı döneme ulaşması bakımından önemlidir. Kışlık ekim kısa gün koşullarında uzun bir vegetatif gelişim sağlar ve bu sayede yüksek verim alınır. İlkbaharda verim düşmektedir.

Çok yıllık üretim yapılacaksa hasattan sonra hasat artıkları temizlenin ve derin bir sürüm yapılmaz ve sonbaharda aynı tarlada yeniden çıkış olur(dökülen tohumlardan). Bu şekilde dökülen tohumlarla yapılan ekimde verim düşüşü olmaz. Ekim rüzgârsız havada yapılmalıdır Tohum ince kum ya da benzeri bir şeyle karıştırılır ve ekilir. Dekara 200–300 gr arası tohum atılır. Papatya gün ışığında çimlenen bir bitki olduğu için ekimden sonra üstü toprakla kapatılmamalıdır. Rüzgârla uçmasını önleyecek şekilde ekim çizgisi yapılmalıdır. Sıra arası mesafesi iklim ve toprak şartlarına göre 15–45 cm arasında değişir.

Gübreleme: Papatya azot seven bir bitki olduğu halde fazla azot aşırı boylanmaya neden olur. Azotla çiçek verimi ile yağ oranı yükseltilebilir ama istenmeyen vegetatıf aksamlar çiçekten 2 kat fazla gelişir. Uçucu yağ içeriği gübreleme sonucu etkilenmiyor olsa da birleşim etkilenecektir.

Sulama: Tohum ekiminden sonra toprakta yeteri nem yoksa yapılacak ağır olmayan bir sulama çimlenme ve çıkışa faydalı olacaktır. Sonrasında ise bitkinin gelişimi toprak ve yağış miktarına göre sulama yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.

Yabancı Ot Mücadelesi: Son bahar ekimlerinde bitkinin çıkışından sonra ve onu takıp eden ilkbaharda makine çapası ile toprak işlenmelidir. 4cm e kadar tırmıkla tarla islenebilinir (6 yapraklı devreye kadar). Yüksek verimli çeşitlerde yoğun bir bakım ihtiyacı vardır. Papatya bu durumda çapa bitkisi statüsünde bulunmaktadır.

Hastalık ve Zararlılar: Tüm ürüne zarar verebilecek bir hastalığa ya da zararlıya rastlanmamıştır.

Kimyasal Mücadele: Şu an papatya tarımında kullanıma izin verilmiş bir kimyasal yoktur. Hedeflenen kaliteye ulaşabilmek için yabancı otlarla mücadele etmek kaçınılmazdır.

Hasat: En uygun hasat zamanı çiçeklerin 2/3ünün açıldığı vakittir. Çiçek açma döneminden itibaren iki kez hasat edilebilir. Hasat elle toplama ya da tarakla hasat yapılmaktadır. Tıbbi papatya tarımının geliştiği ülkelerde hasat, hasat makineleri ile yapılmaktadır.

Kurutma: Hasattan sonra en geç iki saat içinde çiçekler kurutma yerine nakledilmeli ve kurutma işlemine başlamalıdır. Yoksa içeriğinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Yükselen sıcaklık derecesi ile uçucu yağ oranında düşüş yaşanmaktadır (kamazulende %30 kadar ve apigeninde %40 kadar). Kurutma kuru ve nemsiz bir ortamda yapılmalıdır. Bitkilerin sergi kalınlığı 5 cm’yi geçmemelidir.sifalibitkileriniz.com Yoksa kızışma ve küflenme olur. Kurutma oranı 4,5:1 ve5:1 dir. Droglar iyi havalanmış odalarda 25 derecenin altında depolanmalıdırlar.

Ambalajlama: Kalite ve kullanıma bağlı olarak ürünler farklı paketlenmektedirler. Örneğin eczaneler için karton ya da ahşap kasalarda paketlenmeli, kesinlikle plastik ambalajlar kullanılmamalıdır.

Verim: Papatyadaki verim yüksekliği çok değişkendir. Toprak, iklim ve seçilen çeşide göre verim 100 kg/da ile 200 kg/da arasında değişir. Uçucu yağ verimi %5’in üzerinde olan çeşitler tercih edilmelidir.Yüksek kaliteli uçucu yağa sahip tipler kıyasen düşük ürün verse de işletmeler tarafından daha çok tercih edilirler.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukar k