Anason Nasıl Yetiştirilir

3 yıl önce
150 kez görüntülendi

Anason  Nasıl Yetiştirilir

anason-nasil-yetistirilir

Anason Yetiştiriciliği

Anason ekilişinin % 87’si İç Ege, %12’si ise Akdeniz Bölgesi’ndedir ve yıllık üretimi 8-15 bin ton civarındadır. Anason çoğunluğu Denizli, Burdur, Muğla, Antalya illerinde olmak üzere daha az oranda da Bursa, Balıkesir, Afyon, Uşak ve İzmir illerinde yetiştirilmektedir.

Anason sıcak, orta nemlilikte iklimden hoşlanır. Özellikle Ege, Marmara ve Güney Anadolu bölgeleri iklim yönünden uygun yörelerdir. Çimlenme ve başlangıçtaki gelişme devresinde rutubetli havalardan hoşlanmasına karşın, özellikle çiçeklenme döneminde serin ve nemli havalar bitkilerin hastalıklara yakalanmasına neden olmaktadır.

Anason özellikle kireç ve besin maddelerince zengin hafif veya orta ağırlıktaki topraklardan hoşlanır. Soğuk, ağır ve nemli topraklar anason tarımına uygun de ğildir.

Tohumluk
Anasonda 1000 dane ağırlığı meyve parçalara ayrılmış durumda kü çük meyvelilerde 1-1.5 gr, büyük meyvelerde 2.5-3 gr’dır. Çimlenme kabiliyeti nin % 70’den az olmaması gerekir.

Çimlenme denemesi oda sıcaklığında 21 gün sonra tamamlanır. Çimlenme kabiliyeti kısa sürede azalır. Bu nedenle yeni tohum kullanılması öngörülmektedir. Piyasada kökene göre büyüklükleri oldukça farklı anasonlar bulunmaktadır. Bunların gelişim hızları da oldukça değişiktir. Büyük meyveli tip (İspanyol tipi) daha verimlidir. Ayrıca özellikle endüstride çay karışımlarında daha çok aranır. Küçük meyveli tipler ise uçucu yağ bakımından daha zengindir.

Yetiştirme Tekniği
Anason gübrelenmiş çapa bitkilerinden veya tahıllarından sonra gelir. İlk çıkışı çok yavaş geliştiğinden yabani otlara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle anasonda sıra arası mesafesinin dar tutulması önerilmektedir.

Anason ekimi ılıman iklimlerde ilkbaharda Mart ve Nisan aylarında yapılmaktadır. Halbuki subtropik bilgelerde kış aylarında ekimi mümkündür. Verim ekim zamanına göre büyük varyasyon göstermektedir. Ege bölgesinde elde edilen verilere göre en uygun zaman Şubat başıdır.

Anasonda ekim serpme ve sıraya olarak yapılmaktadır. Serpme yöntemi, en fazla Antalya-Denizli-Burdur ve İzmir yörelerinde yapılmaktadır. Bu gibi yerlerde yabani otlarla elle devamlı mücadele etme zorunluğu vardır. Şayet yabani ot fazlalaşır ise verim düşmesi yanında özellikle kötü etki yapmaktadır. Sıraya yapı lan ekimde, sıra arası en az 25 cm olmalıdır. Ekim normal tahıl mibzeri ile yapılabilir. Dekara ortalama 2-2.5 kg tohum atılır. Tohumun fazla derine düşmemesi gerekir. Bu nedenle toprak hazırlığı yapıldıktan sonra ekimden önce bir merdane geçirilmeli, böylece tohumun toprakla teması iyi bir şekilde sağlanmalıdır. Ekim derinliği 1-3 cm arasında değişmelidir. İklim koşullarına bağlı olarak ekimden 2-3 hafta sonra çimlenme olmaktadır. Anasonda iyi bir gelişme için yeterli suyun toprakta bulunması gerekir.

Anasonda bakım önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı ot en önemli sorundur. Mücadelede mekanik yöntem uygulanmakta, özellikte sıraya ekimi yapılanlarda vegetasyon döneminde 2-3 defa çapa yapılması gerekmektedir. Ayrıca kimyasal yöntemden de yararlanılmaktadır.

Gübreleme anasonda önemlidir. Özellikle azotlu gübre miktarı verim ve kalite yönünden çok önemlidir. Yüksek dozdaki azot bitkinin vegetatif aksamının fazla artmasına neden olmaktadır. Ayrıca yüksek dozdaki azotlu gübre uçucu yağ oranını da belirli ölçüde düşürmektedir. Ancak belirli miktardaki azotlu gübre uçucu yağ oranını düşürmeden verimi arttırmaktadır.

Anasonda hasat ana çiçek topluluğundaki meyvelerin kahverengileşmeye başladığı devrede yapılmaktadır. Meyveler olgunlukta kolayca döküldüğünden şayet hasata geç kalınacak olursa verim kaybı meydana gelir. Bu nedenle tam olgunlaşmadan hasat gereklidir. Hasat ya yolunmak yada biçilmek suretiyle yapılmakta, yolunan veya biçilen bitkilerin demetler yapılarak tarlada veya harman yerinde kurutulması gerekmektedir.

Ege bölgesinde anason hasadı Temmuz başında yapılmakta ancak bu tarih sıcak bölgelere doğru daha erken zamana, ılıman iklimlerde daha geç devreye kaymaktadır. Kurutulan bitkilerin harmanı genellikle dövenlerle yapılmaktadır. Özellikle biçimden sonra demetler kurtulur.sifalibitkileriniz.com Demetler yağmura maruz kalmamalıdır. Aksi takdirde meyvelerin rengi koyulaşır. Böylece kalite düşer.

Kurutma suni koşullarda da yapılabilir. Ancak bu takdirde kurutma sıcaklığının 35-40 oC’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.

Verim: Anasonda verim bölge ekolojik koşullarına, yetiştirme tekniğine ve kullanılan çeşide göre büyük değişiklik göstermektedir. Bornova koşullarında İspanya, Çeşme ve Isparta kökenli anasonların Kasım, Şubat ve Mart aylarındaki ekimlerinde en yüksek verim Şubat ekiminden elde edilmiş bulunmaktadır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukar k